ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2021
PRZYSŁAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy: cz. przy. pr. lp 3. os. przyśle
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTedyć iuż tu potrzeba sercem (rzecze) szczyrem Z-Oczyźną sie poiednać, á grzech swoy wyznawszy, A winnym sie słusznego karania zań dawszy, Odprosić ie u Páná. W-czym przyszle do niego Znacnieyszych pułkownikow, Máiestátu iego Zebrać o to. TwarSWoj 92.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: przysłać ordynans: Starosta Bratyanski Działynski uięty pollicitationibus [obietnicami] Lubomierskiego Ierzego Marszałka y Hetmana przysłał Ordynans swoiey Chorągwi. PasPam 101. ▲ przysłać pozwy: Pozwów zaraz kupę różni mi przysłali - zajeżdżać chcą majętności. StanTrans 129.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZYSŁANY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp B. ż przysłaną
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzykładają do tego powolność tak wielką KJMci arcyksiężnie JMści, za którą (minąwszy insze rzeczy) ato ochmistrzynią od niej przysłaną przy królewicu JMci chowa, na tę, bez której być nie może, ohydę królewica JMci u ludzi nie oglądając się się. SkryptWojCz II 271.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: