W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2009
ROZKAZ rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. rozkaz; N. rozkazem
Znaczenia:
»polecenie wydane przez osobę mającą władzę, nakaz wykonywania czego«: Taki mieli od krola Swego roskaz. PasPam 71. Skorom usłyszał Imię W KMSCi Pana M.Młgo. Że to iest zwolą y iego Panskiem roskazem Niebroniłęm się. PasPam 149.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz ordynans, ferman, ukaz.
Autor: SPas