W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2019
*POSIĄŚĆ, POSIEŚĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy: bezok. posieść; ~ cz. prze. lm mos 3. os. posiedli; ~ cz. przy. pr. lm 3. os. posiędą; ~ im. uprz. posiadłszy
Znaczenia:
1. »o wielu: zająć miejsce w pozycji siedzącej, pousiadać, przysiąść«:
Rekcja: u czego; na czym
Kiedy młocą [...] ledwie niezakoznym snopa o młoceniem to posiędą na Słomie y wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczęm stoi to smaruią y iedzą. PasPam 55v. Kominy maią szerokie przy ktorych krzesełek stoi tak wiele ile wdomu osob, to się tak ogrzewaią posiadszy. PasPam 56. W padło ich tedy kilka y do owey izby gdzie ia siedziałęm posiedli ustołow y poczeli sobie o Woynie dyszkursować. PasPam 262v.
2. »zająć, przywłaszczyć co«:
Rekcja: przez kogo
Co się tknie ciáłá/ może szátan człowieká osobą swą posieść/ iáko się pokazuie u opętánych/ ále się to więcey ściąga do karánia á niżeli do przewinienia. SpInZąbMłot 377. [Zlecamy] aby IoMSCi za wsi y dobra [...] teraz przez Moskwięcina zawoiowane y posiadłe Competens rekompensa uczyniona była. PasPam 219.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
POSIADŁY
im. przym. prze.
Formy: lm lm D. posiadłych; B. nmos posiadłe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiWłóki osiadłe: Spychała ma włók posiadłych 3. InwChełm 59.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, PK