Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2022
BEZŻEŃSKI przym.
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW notują
SStp, SJP nie notują
Formy: lp M. m bezżeński; B. m nżyw bezżeński; Ms. m bezżeńskim
Znaczenia:
»niemający żony; bezżenny«: Bog brzydzi się wszeláką nieczystością/ dla tego chce ábysmy się tez koniecznie tym brzydzili/ [...] á w czystości/ wstrzemieźliwości/ y powściągliwości się/ ták w stanie małźenskim/ iáko y w stanie bezżeńskim chowáli. RybMKat 45. Béz żenski/ Caelebs vita, liber lectus [...] Caelibaris [...]. Kn 25. PIgmálion, krol Tyrski, obráżiwszy się niewstydliwością iáwną corek Ropetowych, ktore od Wenery, dla wszeteczeństwá, w krzemienie były obrocone: zámyślił bezżeński żywot prowádzić. OvOtwWPrzem 402. Bezżeński. Caelebs vitae. Bemoteris. SzyrDict 13. [...] Swięte mieyscá náwiedzáć przez trzy látá/ ná żadnym mieyscu dwu dni się nie báwiąc: nad to/ do Kościołá nie pierwey miał wchodzić/ áżby pierwey leżąc ná źiemi/ był dyscyplinowány: Stan też mu bezżeński nákazány; á po trzech látách do Stolice Apostolskiey przyść mu kazano ná proszenie o miłosierdzie. Tákie to przed tym były zá grzechy pokuty! KwiatDzieje 13. Bezżeński. ehelos unverheyrathet, der keine Frau hat. de célibataire; qui n'a point de femme; qui n'est pas marié. T III 39.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM