W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2021
BEZŻEŃSTWO rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bezżeństwo; D. bezżeństwa; C. bezżeństwu; Ms. bezżeństwie
Znaczenia:
»życie bez żony, stan kawalerski, wolny, celibat«: Druga przyczyná iest bezżeństwá, boiaźń: bo niektorzy ludzie boiąc się tráfić na swarliwą żonę, niechcą w małżeński stan wstąpić. PetrSEk 55. Rospuściły się ięzyki y piorká wásze ná bluźnierstwá przeciwko Chrystusowi/ Pánnie naświętszey Máryey/ przeciwko Swiętym/ Zakonom/ Klasztorom/ przeciwko ślubom/ postom/ bezżeństwu/ Sákrámentom. BirkEgz 6. Ten [Jędrzej Czarnocki] z załoznica wbezzęnstwie w warszawie mieszkał. TrepNekLib 50. Bezżeństwo unehrlicher Stand. KellGram 236. Bezżeństwo. lediger, eheloser Stand. célibat. § dań albo wina od bezżeństwa. T III 39.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dań albo wina od bezżeństwa »DAŃ, WINA«:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bez-żęństwo spokoyne/ vciészne/ wolne. KnAd 22.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM