W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2016
ZEZULA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVII w.), SWil, SW, SJP (zazula) notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1663
Formy: lp M. zezula
Znaczenia:
»kukułka«: Iaskołka przed świtaniem zwykłe żale kwili, Skowronek rowno ze dniem śpiewaniem się sili, Zezula pod południe głuszy głośne gaie, Swiercz polny przed wieczorem słyszeć się nam daie; Lecz słowik, z pierwszym mrokiem siadszy na topoli, Nie może nieszczęśliwey opłakać swey doli; ZimBSiel 129. Der Guguck/ Zezulá f. MalczWok B5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz kukułka, kukawka, gżegżółka.
Autor: WG