W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2008
*BALASIK rzecz. m
Słowniki:
SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1723-1747
Formy: lm M. uż. nosob. balasiki; D. balasików; B. uż. nosob. balasiki; N. balasikami
Znaczenia:
1.w lm »słupki, filarki«: Dwór z drzewa w węgieł budowany [...] przy sieni balasiki tokarskie. InwChełm 199. Ganek otacza się balasikámi, lub kratami, wysokości naywiększey wpas człowiekowi. BystrzInfArch C4. Od dziedzińca dworu zaczynając jest parchan [parkan] w balasiki czerwono malowane postawiony. InwCzłuchPolPom VI 97. W tymże sklepie balasów wielkich, z kamienia wyrabianych, sztuk No 88. Balasików małych sztuk No 17. ZamLaszGęb 32.
2.w lm »nóżki«: [Sala królewska] Kominów w tej Sali, No 2, także marmuryzowane, osóbek na nich z gipsu rzniętych, No 8; we środku kominów blachy żelazne zapuszczane. W obu kominach wilków żelaznych, No 4, z balasikami mosiężnymi; łopatek żelaznych No 2, szczepców dwoje, pogrzebacz jeden. ZamLaszGęb 67. W kominie wilkow żelaznych, z balasikami mosiężnemi, No 2. ZamLaszGęb 71.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA