W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2019
BALWIERSKI przym.
Warianty fonetyczne: BALWIERSKI, BARWIERSKI
Słowniki:
Kn, T, L (XVI-XVII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m barwierski // balwierski; ż balwierska // barwierska; D. ż balwierskiej; B. ż barwierską; N. ż balwierską; n balwierskiem; Ms. ż balwierskiej; lm M. nmos barwierskie; B. nmos barwierskie // balwierskie; N. barwierskiemi
Znaczenia:
»odnoszący się do balwierza«: Bárwierski Tonsorius. SzyrDict 7. Te, co widzicie, rany po mej brodzie, [...] Ani przy kuflu, ani z krwawej bitwy Odniosłem, ale od balwierskiej brzytwy. MorszAUtwKuk 15. One brzydkie pieluchy i nieczyste szmaty, By nic inszego, wspomnię balwierskie warsztaty Którymi się nie oczy, lecz myśl ludzka żadzi, Do jakiego honoru czas je przyprowadzi. PotNabKuk I 518. DE BARBIER. Tonsorius, a, um BALWIERSKI. DanKolaDyk I, 171.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bańka balwierska: Bánká bárwierská/ Cucurbita ventosa [...]. Cucurbitula [...]. Cucurbita medicinalis [...]. Kn 14. bańka barwierska. Schröpfkopf, Lasskopf. ventouse. T III 22. ▲ brzytwa balwierska: PO tym ty Synu człowieczy/ weźmi sobie noż ostry/ tojest brzytwę bárwierską/ [...]/ á ogol nią głowę swoję. BG Tt Ez 5, 1. Te, co widzicie, rany po mej brodzie [...] ani z krwawej bitwy Odniosłem, ale od balwierskiej brzytwy. MorszAUtwKuk 15. ▲ dłubaczka balwierska: Dłubáczká bálwierska/ vide Szpátelká. Kn 121. ▲ kleszczki balwierskie: ▲ kopystka balwierska: ▲ maść balwierska: ▲ [Balwierska] miednica: ▲ balwierska nauka: ▲ plastr balwierski: ▲ balwierskie rzemiesło: ▲ balwierska szkatuła: ▲ warstat balwierski: ▲ zalawt balwierski: ▲ balwierska ręka:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BALWIERSKA
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
»zajmowanie się goleniem, strzyżeniem, opatrywaniem ran«: Pirwej Balwierską zyłeś/ Ránnych goiąc potrosze/ Głowy/ brody goliłeś. KochProżnLir 64.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM