W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2023
*POZORNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1640
Formy: st. równy lp D. ż pozornej; lm M. nmos pozorne; B. nmos pozorne; ~ st. najwyższy lp N. m pozornym; lm M. nmos najpozornieysze
Znaczenia:
»okazały, świetny; widoczny, rzucający się w oczy«: Z tym ták pięknym y pozornym widokiem rownał się drugi ná fácyaćie ábo szczyćie Kośćielnym/ we wszytkim porządnie ozdobnym áż do wierzchu sámego/ z ogniow y świáłá rozłożonego w láterniách zawártych świetnych/ z ktorych się malowane ku świátłu figury wydawáły rozmaite/ ktore z Herbámi Fárnezego liliámi; ktore z Bárberynowemi pszczołámi; drugie zaś Imieniem IEZVS. RelBar D4. Iecháli miedzy Duc Delbef, y Conte D'Harcurt, iego Synem. Zá ktoremi śiłá Gwárdiey ná koniech/ niemniey y Káret/ między ktorymi naypozornieysze Ich MM. PP. Posłow dwie [...]. WjazdPar b. Ponich Káwálkáty pozorney koni sto [szło]. IngrKról A2v. Niezaraz nam Bog da takie sposoby Do tak pozorney Domow swych ozdoby. PasPam 111. Mnie te smakowite Pollicitationes zadnego nieczyniły gustu choć były pozorne. PasPam 120v. Iednak pioro pozorne ma Swoie Racyie I Nalezyte własnie wtym Exkuzacyie. PasPam 272v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas