W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
KONTRAREGESTRANT rzecz. m
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1691
Formy: lp M. kontraregestrant
Znaczenia:
»urzędnik zajmujący się kontrolą finansów (?)«: Na statku doładowanym liczą beczki albo im. p. podżupek, albo p. kontraregestrant, stodolny, przybrawszy sobie i drugiego urzędnika dla weryfikacyjej, toż czyni p. frochtarz albo jego przednik. InsGór 1691 71. Przy ładunku zaś naprzód p. kontraregestrant przyjedzie, numeracyją uczyni i każdy rząd nacechuje. InsGór 1691 71. Dla czego ichm. pp. pisarz, kontraregestrant i kasyjer hoc temporis intervallo ustawicznie przy ekspedycyjach swoich w żupie znajdować się mają, nie absentując się bez konsensu. InsGór 1735 88. Co tydzień we czwartek po południu o czwartej godzinie strzymana będzie w żupie konferencyja respektem przebudynków tak dolnych jako i górnych. Na której praesentes zawsze być mają ichm. pp. podżupek, pisarz, kontraregestrant, szafarz, geometra, rewizor, stygarowie i stróże w Wieliczce. W Bochni zaś ichm. pp. podżupek, pisarz, kontraregestrant, szafarz, rewizor, stygar i stróże. InsGór 1735 93.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG