W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023
PRZEBRAĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: bezok. przebrać; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. przebierze; ~ im. uprz. przebrawszy; ~ nieos. cz. prze. przebrano
Znaczenia:
1. »oddzielić lepsze od gorszego, wybrać co lepsze«:
Rekcja: co
[...] Ieśli nie będzie chciał Krol Polski tráktować/ iáko zechcemy/ tedy przebrawszy połowę woyska/ wyszedszy też w pole bitwe mu damy/ ázá też wygramy [...]. NowinyMosk B. Kiedy iuz z Węgier Han powracał przebrano Trzydziesci Tysięcy Ordy co lepszey y nie tak iako insi y posłano na odsiecz. PasPam 276v. Które łzy osychają, zgadnicie, najprędzej? Te, co w cudzej przygodzie, w cudzej lejem nędzy. Komu śmierć w synu serce zakrwawi i w dziewce, Nie przebierze, jako ja, wody w tej nalewce. PotFrasz1Kuk II 109.
2. »wybrać do dna, wyczerpać«:
Rekcja: co
Stały drugie Namioty y tydzien y dwie Niedzieli bo tego [zdobyczy] y przebrać nie mozono. PasPam 260v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PRZEBRANY
im. przym. bier.
Formy: lp D. n przebranego; lm N. przebranemi
Znaczenia:
»doborowy, dobrany«: Białegłowy żałosne wszędzie się mięszają I zapamiętawszy się, po domu biegają, Ojczyste swoje łoża i miłe podwoje Ostatnie obłapiając, już jako nie swoje. Do tego było przyszło, kiedy z przebranemi Cesarz skwapliwy przypadł rycerzmi swojemi. ArKochOrlCz II 4. Przy nim tedy iecháło osob zacnych Pánow przednich pod tyśiąc/ káżdy niewypowiedźiánie stroyno/ świetno y kosztownie/ zá temi iecháło cżeládźi y dworzan lepiey niż dwá tyśiącá: potym woyská zá niemi iecháło ze dwánaśćie tyśięcy konnego/ y tyleż pieszego przebránego/ komunnego żołnierzá zbroyno/ ármatno kosztownie y świetno bárzo od złotá y srebrá [...]. StarWyp C3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas