W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2009
GOSPODYNI rzecz. ż
Słowniki:
notują
Formy: lp M. gospodyni; D. gospodyniej; ~ lm M. gospodynie; C. gospodyniom
Znaczenia:
»kobieta prowadząca gospodarstwo, dom; żona gospodarza«: Gospodyni w swym domu/ Materfamilias. Kn 205. Gospodyniey niewidziałęm Bo tam oni zony tak chowaią za iey słonce niedoydzie. PasPam 163v. Gospodarz Sąm tylko sporządza uwiia się gospodyniey nie obaczysz. PasPam 163v. Białogłowa Pocciwa Gospodyni dobra w Domu Porządek y dostatek wszelki. PasPam 222. Marsa na Syciwszy się zaba[...]wami iuz tez potrzebnieyszą ku Starosci rad bym odmięnił sarzą. To iest uczyc się Aekonomiki przy dobrey iakiey Gospodyniey przy stawszy za parobka. PasPam 222v. IAKO rzecz kázdą w gospodárstwie trzebá mieć záwsze ná baczeniu, ták y koło Przędziwá, áby według czásu czáiu mieli Gospodarze y Gospodynie stáránie y pilny dozor. HaurEk 13. Stádnika ábo Kiernozá, áby był w sobie sporego w zrostu, dla iego sił upátrowáć, y dla tákiegosz po nim gátunku [...] żeby był w sobie szeroki [...] ktory tylko do lat czterech dla tey może bydź dobry powinności, a nie dłużey: gdy iest iuz stárszym, trzebá się o młodego Gospodyniom postáráć bachurá. HaurSkarb 61. Nieuważni gospodarze i gospodynie wieńcami słomianemi, ktore babami zowią, kominy z izby zatykają dla zachowania ciepła. DziałTWilkKutrz 189.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dobra gospodyni: Gospodyni/ aliter. vt Dobra gospodyni. Idem gospodárna. vide Gospodárny. Kn 205.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, WG