W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2009
STARANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1666
Formy: lp D. starania; B. staranie; ~ lm Ms. staraniach
Znaczenia:
»zabieganie o co, dążenie do załatwienia, osiągnięcia czego; dbanie, kłopotanie się o co«: Zachorowałęm niebespiecznie iuz byli o mnie zwątpili kompania ale przecie wielkie o mnie czynili Staranie niedługo potym począłem convalescere. PasPam 78v. Wzacnym y starozytnym zrodzona Domu przy tak pięknych od Natury Sobie konferowanych przymiotach przy znamięnitych [...] Starania[ch] Ich Mosciow Rodzicow swoich [...] Wszystkie Swiata tego dobrowolnie rzuca Ozdoby [...] Zakonny obieraiąc zywot. PasPam 281v-282.
Związki frazeologiczne: starania przyłożyć »poczynić zabiegi«: Tak IkMSC Starania przyłozy iako tez y Woiewodztwa. PasPam 208v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: (O co) chodzić staraniem: Znáć żem chodził cáłym starániem, áby się był tenże Związek skończył coprędzey. LubJMan 102. Łacno było wyczytac: z Radułowey Cery Ze chciał szczerem, oPokoy nasz chodzic staraniem. PotWoj 168.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas