W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.02.2009
*PRZEDAWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1670
Formy: cz. prze. lp m 1. os. przedawałem; ż 3. os. przedawała; lm mos 3. os. przedawali; ~ nieos. cz. prze. przedawano
Znaczenia:
»oddawać za pieniądze, sprzedawać«:
Rekcja: co
Na brawszy Legominy w iednym mieyscu, to ią wdrugim przedawali mieyscu ludziom. PasPam 54. Ona by była nie wzięła zatę brzezinę, choc by ią w Rawie na Targu przedawała ledwie 50. Złotych. PasPam 199v. Była taniość zbytnia y dlatego nie przedawałęm nic. PasPam 257. Obrazy Tekielego na koniu armatnego Przedawano. PasPam 262.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Poki w niey Niedzwiedz chodzi, nie przedaway skory. PotWoj 139. ● Szkodaskory przedawac poki Niedzwiedz chodzi. PotWoj 96.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas