W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2016
BENEDYKTYN rzecz. m
Słowniki:
SXVI, L, SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. benedyktyn; B. uż. żyw. benedyktyna; ~ lm M. uż. osob. benedyktyni; D. benedyktynów; N. benedyktynami
Znaczenia:
»zakonnik reguły św. Benedykta«: Koscioł ieden był Katolicki w ktorym ieden Benedyktyn mieszka. SobTDzien 25v. BENEDYKT IX [...] Kazimierza Mnicha Kluniackiego Benedyktyna, od Wotow absolwował Zakonnych, aby był Krolem Polskim. ChmielAteny II 153.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: benedyktyn diakon: KAZIMIERZ I [...] w Kluniaku Benedyktyn Diakon, zá dyspensą Benedykta IX Papieża z Mnicha Krol Polski. ChmielAteny II 339.
# Użycia metajęzykowe: # Benedyktyn, Benedictin. KulUszDyk 5
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
BENEDYKTYNI blp
Znaczenia:
»zakon reguły św. Benedykta; klasztor, kościół«: Oboie księgi Historyey Societatis Iesv wyzey pomienionych Autorow/ w ktorych wszytkiemu swiatu wiadomo czynią chęci pokazane sobie/ od dawnieyszych zakonow rozmaitych/ a zwłaszczá od Kártuziánskiego/ y Reformatorow, Benedyktynow Klasztoru Montis Serrati po wszystkim swiecie sławnego. SzemGrat 63. My tego dnia bylismy w Kosciele Katolickim gdzie Benedyktyni mieszkaią Koscioł wielka Machina ale nic w nim splendidi nie masz. SobTDzien 24. Rano mszy wysłuchawszy u Benedyktynow w Kosciele nie było nic raritatis. SobTDzien 40. Kościół i klasztor benedyktynów na wyspie bardzo wspaniały i piekny, z perspektywami na morze. ZawiszaPam 81. Benedyktynami mieysce osadził Wacław [Jazłowiecki] [...] na pustyni [...] przy kaplicy S. Katarzyny, ktora był uprosił u Biskupa Krakowskiego, przy ktorey twierdzą był wystawił. NiesKor II II, 421. Od Chrobrego w roku 1006. Kościół tam wystawiony [na Łysej Górze] Potym i klasztor WW. OO. Benedyktynow. BystrzInfGeogr K3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL