W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2010
GOTOWIZNA rzecz. ż
Słowniki:
SStp, Kn, T, SJP notują
SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?) nie notują
Formy: lp M. gotowizna; D. gotowizny; N. gotowizną; Ms. gotowiznie
Znaczenia:
1. »to, co jest przyszykowane, przygotowane; zapas, zasób«: Gotowizná/ gotowego co. Paratum. [...] Parati nihil est. Kn 205. Gotowizna. 1) Worrath. [...] provision, fourniture des choses necessaires. [...] mam gotowiznę drew i mąki. T III 410.
2. »pieniądze w monetach; gotówka«: Zprzedawszy winá/ miał [kupiec] wszytkich pieniędzy ták z borgámi iáko y gotowizną zł 1660. GorAryt 143. Przy dokończeniu Seymu Starąm się zeby mi przecie dano co z [s]karbu za moie prace gotowizną poniewaz mi się niedostało obiecanego Wakansu. PasPam 179. Gotowizna. [...] 2) Baarschaft, baares Geld. [...] le comptant; les finances, argent comtant; argent bas; argent à la main. [...] żołd gotowizną odbieraią; nie mam gotowizny; suma w gotowiznie. T III 410.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: gotowizną płacić: gotowizną płacić. mit baar Geld bezahlen. financer; païer qu. argent sec. T III 410.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas