W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2009
STATEK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy: lp D. statku; C. statkowi; B. uż. nżyw. statek; N. statkiem; ~ lm M. uż. nosob. statki; D. statków; B. uż. nosob. statki; Ms. statkach
Znaczenia:
1. »rodzaj łodzi, okręt«: Weśrode wsiadłęm w tę z gondugę [!] y poiechałęm. Alem się iuz trzymał nad lądami bo niemasz niebespieczęnstwa y małym Statkiem po Morzu iechać byle niedaleko od lądu. PasPam 67v. Wziąwszy u kurfistrza 3. Regimenty piechoty przeprawił Woysko w Statkach y konne y piesze. PasPam 76v. Augusti 7ma naładowałęm Pszenicą Czworo Statkow y poszedłęm do Gdanska. PasPam 282v.
2. »stateczność, powaga, umiar«: Przypatrzywszy się in parte iego skromnym y poczciwym obyczaiom zaraz z młodosci tudziesz y Statkowi konkludowac bespiecznie mogę że to iest niewinna potwarz. PasPam 141. Co raz większe w kołach bywały Tumulty Bo tez coraz [w] większe ludzie Woyskowi wdawali się Piianstwo z ktorey konseqvencyiey trudno się było spodziewać Statku y powagi, Chyba Hultayskich terminow. PasPam 185v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Dostatek iako mowią czyni statek. PasPam 261.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: statek bednarski: ▲ statek browarny »sprzęt, naczynia używane w browarze«: Bednarz przy browarze statki browarne naprawować powinien. OpisKról 250.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wstyd młodym skarb známienity/ stárym státek przyzwoity. StarPopr 87.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas