W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.02.2010
PRZESTAWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: bezok. przestawać; ~ cz. ter. lp 2. os. przestajesz; 3. os. przestaje; lm 3. os. przestają; ~ cz. prze. lp n 3. os. przestawało; lm mos 3. os. przestawali
Znaczenia:
1. »przerywać jakąś czynność, nie kontynuować czego«:
Rekcja: czego
Slepe oczko nie przestaie swoich fakcey chcąc drugiego krola z Tronu de turbare. PasPam 235. Mnie tyko iednego Niewięm z iakiey okazyiey taka Ich Mosciow Potkała łaska że nieprzestaią Saevire naubogą Substancyą. PasPam 284v. Hetman Moskiewski poszedł ku nam [...] zostawiwszy pod Lachowicami Ludzi cos niewiele że by obozu pilnowali y Fortece [...] że by nieprzestawali attakować. PasPam 92v.
2. »obcować, przyjaźnić się, zadawać się z kim«:
Rekcja: z czym
To [dzikie zwierzęta] y łaskawe było y zepsy przestawało y rowno ze psy swego dzikiego Brata goniło. PasPam 256v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Z iakim przestazeiesz [zam. przestajesz] takim się staiesz. PasPam 75v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: