W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2019
GRZECZNIE przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1604
Formy: grzecznie
Znaczenia:
»dobrze, przyzwoicie, stosownie, właściwie, trafnie; uprzejmie, łaskawie«: [...] iák sie ia świátu mam grzecznie pokáżáć [!] [...]. JurkScil C3. Iádą wszyscy Polacy ná woynę dosyć stroyno/ y z pompą: máią siodłá grzecznie opráwne/ rzędy piękne/ konie dobre [...]. BotŁęczRel III 47. Pod czás wierszámi y śpiewániem pełnym vciechy y melodiey podnoszą ich do niebá: y ofiáruią im kury y gęsi grzecznie przyprawione y ryż y głowy wieprzowe (ktore zá nalepsze potráwy poczytáią w Chinie) y naczynie winá [...] BotŁęczRel IV 134. [...] iest to Lubne wplacu wkitay grodzie miedzy kramnicami od Borysa tamze wkitay grodzie barzo grzecznie wybudowanymi, a miedzy mury Krym Groda niebarzo wielki toiest plac wpoysrzodku obmurowany iakoby zdziesięc Łokci [...]. ŻółkPocz 30-31. Grzéczy/ grzécznié/ iák przymusnął. Appositè, aptè, accomodatè, scitè [...] Probè [...] Cadit in rem: cadit aptè in rem [...] Cohaerentia inter se dicere. Scitè factum. Macte [...] Pulchrè dictum [...] Bonum factum. vide Słusz. Euschemè [...] Ex pictura adstitit [...] Iákby go wymalował/ vide Dobrzé. Kn 216. Iák wyrznął/ vide Grzécznié. Kn 231. Pokázuię się/ pokázáć/ stáwić się stánąć grzécznié/ popisáć się. Optimè se ostendere [...] Ostende te virum [...] Dare specimen sui [...] Dare specimen indolis [...] Dare specimen virtutis [...] Probare se: qua in legatione ita se ciuibus & socijs probauit [...] Facinus memorabile facere [...] Stare [...] Pulcherrimè in Senatu stetimus [...] In causis forensibus praeclarè consistere [...]. Kn 756. Stáwiam się grzécznié/ v. Pokázuię się 1. Kn 1065. Nieśmieszli w knieie źwierząt sámá wniść bespiecznie/ z Bogiem możesz pustynie leśne zwiedzić grzecznie [...]. OvOtwWPrzem 34. Grzeczy/ grzecznie, Appositè, aptè, accomodatè, scitè Patogiey/ mundagiey/ munciey . SzyrDict 79. Tęn Wilhelm Xiąze bardzo się nąm grzecznie stawiał wewszystkich okazyiach akkomodował się częstował po Polsku chodził. PasPam 56v. Po tej audyjencyi bankiet bardzo solenny trwał aż do samego wieczora; grzecznie, wesoło, obyczajnie stawił się hospodar jm. GninTurDyp 385. Z którego [Lubomirskiego] śmierci byli tacy, którzy się cieszyli, zwłascza [!] królowa Ludowika, aleć i ta niedługo po pogrzebionym na Wiśniczu, w ojczystym grobie Lubomirskim, gdy na przyszłym sejmie znowu elekcyją Kondeuszowską wskrzesić wszystkimi siłami pragnie, zakrytym sądem Bożym, sama tylko kilka dni chorująca, grzecznie jednak i pobożnie umiera 16 dnia maja w Warszawie, w klasztorze panien zakonnych francuskich od siebie fundowanym. JemPam 370-371. Füglich hat sichs geschicket/ grzecznie się podáłó (zeszło)/ füglicher wird sichs nicht können schicken/ sposobniey się nie będzie mogło zeyść. ErnHand 314. Iego sam na swoię opiekę wziął ysamgo czytac uczył y przy ochocie dziecię cia za 3 albo 4 Miesiące zcytac go doskonale nauczył postrzegła tego Macocha ze począł grzecznie y Sama go ustawicznie tłukła y Oyca przeciwko niemu zburzyła tak dalece ze musiał zdomu uciekac. HistŚwież 106. Grzecznie, adv. wohlaufständig, fein, artig. civilement, poliment, joliment; d'un manière bienséante; galanment; de bonne grace; honnêtement. T III 431.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM