W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020
PRZYKAZANIE rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. przykazanie; D. przykazania; B. przykazanie
Znaczenia:
»rozkaz, polecenie«: ...ia Iego Mść y Przy Miesopuśćie ieszcże záchowáć chce: y potraw grubych broniąc skáz y żołądká Iey Mći przestrzega; cżyniąc smák zacny w powolnośći wsey/ zá ktorą łáskęIch Mość/ z roskazánia tych/ ktorych woley y przykazánia przestrzega/ wespołek y z nimi przez mię podźiękowawszy/ ná też przysmáki prośi/ życząc áby P. Bog te chęći Iego Mći w wiecżne poćiechy obroćić racżył. SpiżAkt B3v. Mąm rodzicow bez ktorych błogosławięnstwa odmięniać Stanu niemogę, bo takie mąm od nich przy kazanie. PasPam 224v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: relig. boże przykazanie »jeden z nakazów moralnych wymienionych w dekalogu«: Mowię tak wszakto Nie Boze Przykazanie aby de necessitate kozdy Towarzysz wkole Generalnym Iurement odprawił. PasPam 121.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: przykazanie boskie:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: SPas, PK