ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2009
WIĘCEJ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: więcej rzeczy przykładać:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: od przysł.: Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37. ● Lepiey iest więcey mieć łanow niźli dworow: więcey bydłá ná oborze niźli szat w komorze. PetrSEk 12. ● Więcey z przysádą Kolery spráwi obrotny w roku, niż flegmátyk zá dziesięć, (dla tego się rzec może: Obrotny iák dwá rázy żyie). FredPrzysł D2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: