Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2020
BAJECZKA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. bajeczka; B. bajeczkę
Znaczenia:
»(przy)powiastka, dykteryjka, historyjka«: Nie trzebá się urażáć, choć też czásem Ksiądz Káznodzieiá baieczkę powie; boć też i Naywiększy Káznodzieiá Christus, báwił się przypowiastkámi. MłodzKaz II, 233. HISTORIETTE [...] HISTORYJKA powiastka báieczka. DanKolaDyk 125.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK