ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2009
PRZEPALIĆ
Słowniki:
nie notują
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: przepalić (coś) przez alembik (sz. zm.), przepalić coś w alembiku: Napoy zwyczáyny ma bydź Mleko Owcze, álbo Ośle, álbo wodá z drzewá Brzozowego [...] lubo samá przez się przewarzána, lubo przez alembik przepalona. PromMed 17. Weś Cynámonu [...] przepal przez álembik wolnym ogniem. CompMed 633-634. [...] przepal w Alembiku 4. Garce tey Wodki przy wolnym ogniu. BeimJelMed 392. Weźmi kwiecia y liścia Bzowego, posiekáy, náley wodą y przepal przez álembik, do przepaloney wodki włoż znowu świeżego liścia. VadeMed 55.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: