W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2019
UWAŻYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: bezok. uważyć; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. uważę; ~ im. uprz. uważywszy
Znaczenia:
»rozważyć«: Do Rzpty mamy praetensionem zatrzymanych tak wielu Sług Ale gdy uwarzę że do Rzeczy Pospolitey Niewęgierskiey nie Niemieckiey ale Polskiey własney naszey Matki, Toc tez podobno iako z Matką Nalezało by postąpić. PasPam 116v. Spoyrzawszy na Intytulacyią Listu od W MM Pana do mnie Ordynowanego. Bardzo z konfudowało mię to uwazywszy zem niegodzięn bydz W MM Pana Bratem tylko przyiacielem. PasPam 171-171v. Tu zobu stron Armata huczy uważyc ze na iednym okręcie 80 będzie y 100 dział iaki tam musi bydz ogięn. PasPam 69.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lekce uważyć: Lekce tedy te pierwiastki Cudá uważywszy/ znowu pokłádli się y spáli. KalCuda 115.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto cudze nędzé vważy/ lékcey sobié swoie waży. KnAd 457.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UWAŻONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. ż uważona
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA jeślim ja te rzeczy na wszytek senat nie wstydził się włożyć, gotów będąc i przed drugiemi tego nie utajać, słuszna rzecz była, aby też od wszytkich przynajmniej senatorów ta sprawa uważona była [...]. SkryptWojCz II 291.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas