W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2019
UWAŻYĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy: bezok. uważyć; ~ cz. przy. pr. lp 1. os. uważę; ~ im. uprz. uważywszy
Znaczenia:
»rozważyć«: Tu zobu stron Armata huczy uważyc ze na iednym okręcie 80 będzie y 100 dział iaki tam musi bydz ogięn. PasPam 69. Do Rzpty mamy praetensionem zatrzymanych tak wielu Sług Ale gdy uwarzę że do Rzeczy Pospolitey Niewęgierskiey nie Niemieckiey ale Polskiey własney naszey Matki, Toc tez podobno iako z Matką Nalezało by postąpić. PasPam 116v. Spoyrzawszy na Intytulacyią Listu od W MM Pana do mnie Ordynowanego. Bardzo z konfudowało mię to uwazywszy zem niegodzięn bydz W MM Pana Bratem tylko przyiacielem. PasPam 171-171v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: lekce uważyć: Lekce tedy te pierwiastki Cudá uważywszy/ znowu pokłádli się y spáli. KalCuda 115.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto cudze nędzé vważy/ lékcey sobié swoie waży. KnAd 457.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UWAŻONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. ż uważona
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA jeślim ja te rzeczy na wszytek senat nie wstydził się włożyć, gotów będąc i przed drugiemi tego nie utajać, słuszna rzecz była, aby też od wszytkich przynajmniej senatorów ta sprawa uważona była [...]. SkryptWojCz II 291.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas