W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
*UTONĄĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. prze. lp m 3. os. utonął; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. utonie
Znaczenia:
»stracić życie przez pogrążenie się w wodzie«: Podniesli nad wodą czapkę na wodzie Pokrowiec od Pistoletu. Osądzili że utonął. PasPam 186. Kto primo instanti [w pierwszej chwili] nie utonął kozdy się przecię trzym[ał] mostu. PasPam 266. Zwierza wszelakiego wielka tam iest obfitość kuropatw zas nie masz z tey racyiey ze to iest głupie przelęknąwszy się lada czego to padną y namorzu y utonie. PasPam 55.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto ma umrzeć/ i w cébrzé wody utonié. KnAd 381. Ceber, g. cebra. Zober. tinette, sorte d'ouvrage de tonnelier à deux oreilles. § kto ma umrzeć i w cebrze wody utonie, prov. T III 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas