W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2020
*UTONĄĆ czas. dk
Warianty fonetyczne: UTONĄĆ, UTYNĄĆ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. prze. lp m 3. os. utynął // utonął; ~ cz. przy. pr. lp 3. os. utonie
Znaczenia:
»stracić życie przez pogrążenie się w wodzie«: Podniesli nad wodą czapkę na wodzie Pokrowiec od Pistoletu. Osądzili że utonął. PasPam 186. Kto primo instanti [w pierwszej chwili] nie utonął kozdy się przecię trzym[ał] mostu. PasPam 266. Zwierza wszelakiego wielka tam iest obfitość kuropatw zas nie masz z tey racyiey ze to iest głupie przelęknąwszy się lada czego to padną y namorzu y utonie. PasPam 55. A Piotr Brzuchanski ze był przyczyną Vtonienia Woyciecha Pawlusza Małzonke iego w Małzenstwo poiął y Corke iego Katarzyne ktorey tylko było Niedziel Osminascie gdy Ociec Vtynął nalezycie wychował. KomonDziej 169.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Kto ma umrzeć/ i w cébrzé wody utonié. KnAd 381. Ceber, g. cebra. Zober. tinette, sorte d'ouvrage de tonnelier à deux oreilles. § kto ma umrzeć i w cebrze wody utonie, prov. T III 99.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UTONĄŁY
im. przym. prze.
Formy: lp lp B. m utonąłego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiI kadź różanéj wódki każdemu się zbrzydzi, Kiedy utonąłego psa ścierw w niéj kto widzi. SaadiOtwSGul 82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

UTONIONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. m utoniony; D. ż utonionej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiAlcibiádes w zbytku y roskoszách toniony/ zá ćwiczeniem Sokratesá/ do dobrego żyćia wypłynął. PetrSPolit I 284. Ze káżda w swoię stronę, z nich płynie osobno, Gdźie kto może ze zdrowiem, żeby nie pił wody, Szyper w Czołń, ktory wiśi; od tákiey przygody, W tym ledwie kośći w skorze ieśli nie uprzedźi Głod utonioney śmierći do brzegu się biedźi, Gdźieżeś to był z Herbowną, Łodźią ná Mágneśie? PotPocz 94.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas