W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
PONIEDZIAŁKOWY przym.
Słowniki:
SStp (poniedziałkowy, poniedziałków), SXVI, L, SWil, SW, SJP notują
Kn, T nie notują
Formy: lp M. m poniedziałkowy; D. m poniedziałkowego; B. m nżyw poniedziałkowy; lm B. nmos poniedziałkowe; Ms. poniedziałkowych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji(...)posłowie tegoż dnia poniedziałkowego przyjechali (...). DembPrzew 58. Wydało się na Mszę S. bracką s tych pieniędzy na dzięn poniedziałkowy w Wigilią s. Jozepha [złotych 1]. RegTow 93. (...) w dzien w poniedziałkowy (...) dał się wpisacz do Regestru naszego wendrowny Towarzysz (...) RegTow 106. Mszy ś. ná káżdy dzien pięć/ szosta Brácka we dni Poniedziáłkowe śpiewánych. PruszczKlejn 39-40. Przy osadach zawsze, a mianowicie poniedziałkowych bywać i wszystkich do robót osadzonych znać i terminować, skąd potem confrontatio regestru, przez warcabnych na miarki podanego, być może; nad górami sypiać, i cokolwiek by się w kletach beczkowych jako i twardej soli działo, o wszystkim wiedzieć. InsGór 1661 65. (...) y ták rozdziel dzień niedzielny na dwie części rowne, á ták dwanaście godzin, rozdziel ná dwie, będzie tedy 18. połowicá dniá, á pierwsza godziná nástępuiąca będzie początkiem dniá poniedziałkowego. AlbSekr 282. ((Anno Domini 1687. die 11 Martij (...) urodził mi się syn)) (8) wdzien Poniedziałkowy puł godziny przed Pułnockiem wWigilią S. konstantego ktorego Chrzcząno wKosciele Sitanieckiem (...) DrobTuszInf 39. Już tedy ponieważ i dzień poniedziałkowy od J.K.M-ci naznaczony, nihil restat, tylko prosić J.K.M-ć, aby chciał w to potrafić, żeby nad trzy dni akt ten nie ciągnął się (...). DiarSejm 239. W dzien Poniedziałkowy Dnia 19 Miesiącza Wrzesnia Iasnie Wielmozna Iey Mosc Pani Katarzina z Komorowa przed tym IM Pana Piotra Samuela z Grudna Grudzieńskiego ((... Vczyniła Fundatią)). KomonDziej 180. (...) w dzień poniedziałkowy po Niedzieli Biały (...) KsJaz 119. Seymikom po wszystkich Województwach jest jeden dzień naznaczony (prócz Zatorskiego i Pruskiego Generału...) Poniedziałkowy na 6. Niedziel przed Seymem. ŁubHist 235 b.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM