W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2019
*UTESKNIĆ SIĘ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: cz. prze. lp ż 3. os. uteskniła się; ~ im. uprz. uteskniwszy się
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiMiesiąc go Fiordyliza wątpliwa czekała; Ale kiedy czekając tak długo, widziała, Że się do niej nie wracał, tak się uteskniła, Że się w tęż drogę bez sług za niem wyprawiła. ArKochOrlCz I 170. Tym czásem/ Kretę sobie Dedálus zbrzydźiwszy/ Y w długim się wygnániu wielce uteskniwszy: Zięty miłośćią kraiow tych/ w ktorych się rodźieł/ Gorąco w tym/ by się mogł do nich wroćić/ chodźieł. OvOtwWPrzem 308.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UTESKNIONY
im. przym. bier.
Warianty fonetyczne: UTESKNIONY, UTĘSKNIONY
Formy: odmiana złożona lp M. m utęskniony; lm M. mos utesknieni
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiOciec królowej jm. utęskniony przez dzień insperacie przyjachał w samo południe do Kukizowa, któremu królowa jm. kazała prędkie śniadanie nagotować; po mszy zaraz nazad recta do Żółkwi odjachał rozsadzonymi na Żołtańce końmi. SarPam 66. Pomerania zrebellizowała, domowe Scyssye gorę wźiéły, i utesknieni zgromadźili Stany Rzeczypospolitey, i wzgardzonego Niemiecką edukacyą Kaźimierza umyślili rewokować na Tron, po którego zaraz wyprawili Posłów, którzy za dyspensą Oyca S. Benedykta IX. przez interpozycyą Henryka Cesarza sprowadźili, i ukoronowali Królem. ŁubHist 12-13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

UTĘSKNIĆ SIĘ
czas. niewł. dk
Formy: cz. prze. utęskniło się
Znaczenia:
»znudzić się, zatęsknić«: Utęskniło się tez krolowi na mieyscu ymowi do swoich Niebyło by tez tu gdzie przeiechac się do Szlachcica ktorego. PasPam 198-198v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas