W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016
*UTAIĆ czas. dk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy:
Znaczenia:
»ukryć«: Nakoniec, czemu grzech swój pokrywam - mówiła - Któregom w niebytności twej się dopuściła? Bo choćbym go przed wszytkiem światem chciała taić, Sumnieniu go mojemu nie mogę utaić. ArKochOrlCz II 156.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
*UTAJONY
im. przym. bier.
Formy: odmiana złożona lp B. ż utajoną
Znaczenia:
»ukryty«: Pokoiki wtych Namiotach tak skryte że ledwie trzeciego dnia znaleziono utaiąną iakąs wezerską dilektę. A drugą [...] sciętą przed Namiotem lezącą zastano. PasPam 260v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas