ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2009
*KROK rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp N. krokiem
Znaczenia:
»długość jednego stąpnięcia«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: jednym krokiem nie ustąpić »ani odrobinę nie ustapić«: Dla Grozby zas Bog widzi że iednym krokiem nie ustąpię. PasPam 145.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: iść wolnym krokiem: [...] wnet z gory bydło pospądzáne/ Wolnym krokiem ná brzegi idzie roskazáne. OvOtwWPrzem 99. Owiec y bierek trzody nie zmierzone okiem Razem pasły, razem szły, ale wolnem krokiem [...]. PotWoj 73. Wolny, wolen [...] wolnym, nieprętkim szli krokiem [...]. T III 2601-2602.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Więcey się chłop tego boi/ co bespiecznie w kroku stoi. RysProv I4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas