W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2008
*BALWIERSTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: *BALWIERSTWO, *BARWIERSTWO
Słowniki:
Kn, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. barwierstwo; D. balwierstwa; B. balwierstwo
Znaczenia:
»golenie, strzyżenie, opatrywanie ran«: Bárwierstwo/ Chirurgia, [...] Iatraliptice [...] Vnguentaria. Kn 15. Jezdziel do niego [rannego] zCrac[owa] Woyciech Cerulik zgrocki ulice opatrowac go. co u tegosz Cerulika uczel się balwierstwa [...] syn te[g]o Bogackie[g]o. TrepNekLib 32v. Bárwierstwo/ Jatraliptice. DasHünDict Oiijv.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: balwierstwo rabiać (sz. zm.): Benedikt [Drewnowski] balwierzem bel w Krakouie na Kleparzu naimem baluierstwo rabial. TrepNekLib 73. LENCZOWSKI [...] rabiał balwierstwo w Krak[owie]. TrepNekLibDworz 206.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL