ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2022
WIERNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: st. równy lp M. m wierny; ż wierna; n wierne; D. m wiernego; ż wiernej; n wiernego; C. m wiernemu; ż wiernej; B. ż wierną; n wierne; N. m wiernym; ż wierną; n wiernym; Ms. m wiernym; ż wiernej; n wiernem; W. m wierny; ż wierna; n wierne; lm D. wiernych; C. wiernym; N. wiernymi; Ms. wiernych; ~ st. wyższy lp M. m wierniejszy; ż wierniejsza; n wierniejsze; D. m wierniejszego; n wierniejszego; B. ż wierniejszą; N. m wierniejszym; ż wierniejszą; Ms. m wierniejszym; lm M. nmos wierniejsze; B. mos wierniejszych; N. wierniejszymi; ~ st. najwyższy lp M. m najwierniejszy; ż najwierniejsza; D. m najwierniejszego; C. n nawierniejszemu; B. m żyw nawierniejszego; N. m najwierniejszym; najwierniejszym; W. m najwierniejszy; lm M. nmos najwierniejsze; D. najwierniejszych; C. nawierniejszym; B. mos najwierniejszych; N. najwierniejszymi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...I drugi smok, kolchidzkich obywatel krajów, Czujny stróż wełny złotej i czarownych gajów; Albo ta, którą smętki i ostatnia zguba W sobaczą sierć ubrały, nieszczęsna Hekuba, Tylko żeby wierniejsza w tej straży swej była Niż król, któremu z synem złota powierzyła; I psi, którymi Cyrce Scyllę osadziła. MorszAUtwKuk 138. Chcesz poddánego, by i niewiernego, wiernym vczynić Infidelis, niech się domáca tego, że go do sercá przypuszczasz post lateris tactum, wiedz o tym, że nie tylko titułem; ále rzeczą będźie wierny, poddány, i z-áfektem záwoła Dominus meus Pan moy. MłodzKaz 35. Karol złączywszy śię z woyskami swemi w Prusy poszedł, Torunia dobył, Elbląg odebrał, i wiele innych Miast, Malborga zaś mocno bronił Weycher Wojewoda Malborski, Gdańsk także naywiernieyszym śię Kaźimierzowi pokazał, bo nieprzełomany ani dobyty. ŁubHist 93.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK