ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2015
*DZIAŁAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Formy: cz. ter. lm 3. os. działają
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogáctwá tę własność máią. Mądrego głupiem dziáłáią. KnAd 31.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: