ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2015
*PRZYBYWAĆ czas. niewł. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. ter. przybywa
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Bogactw przybywa/ cnoty vbywa. KnAd 30. ● Proznuiącemu nié przybywa choć bogátemu. KnAd 935.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: