W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2011
USTAWA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: lp M. ustawa; D. ustawy
Znaczenia:
»uchwała«: UStawa tedy Stanęła że by brac 10 bitych Talerow co Miesiąc na kon z pługu. PasPam 62v. Bralismy tedy w pierwszym Miesiącu według ustawy w drugim po 20 bitych. PasPam 62v.
Związki frazeologiczne: w ustawach czyich chodzić: Jesli w ustáwách mojich chodzić będziecie/ y przykazánia moje chowáć y czynić będziecie/ Spuszczę wam deszcz czasu swego y wyda ziemia urodzaj swoj. BG Kpł XXVI, 3.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: ustawa zakonna: Zakonnik ieden/ że nie chciał żyć wedle ustaw Zakonnych/ Szyię złamie. A drugi/ że nikczemnie y nieuważnie odpráwował/ powietrzem umrze/ y ták ci wszyscy dziś będą potępieni. OkolNiebo 88.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz rozkaz, ferman, ukaz, dekret, ordynans, postanowienie.
Autor: SPas