ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2015
*MIERZYĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: cz. ter. lp 3. os. mierzy; lm 3. os. mierzą
Znaczenia:
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: do celu mierzyć »starać się trafić w oznaczony punkt«: KTo łuk ciągnie/ álbo z iákiey strzelby do celu mierzy pospolicie wyżey bierze. BujnDroga 265. ▲ mierzyć jako w cel »starać się trafić w oznaczony punkt«: Wtym ieden Zołdat zdopuszczęnia iego Niemogąc cierpiec milczęnia tákiego, Porwał fuzyą nabitą kulami, bluzniąc słowami Mierzy iáko w cel. OblJasGór 33. ▲ do jednego celu mierzyć »starać się dotrzeć do tego samego miejsca, kresu podróży«: Iako márynarze/ ábo ci ktorzy do iedney łodzi wnidą/ dla roznych spraw y przyczyn/ nigdy do iednego celu nie mierzą; ále skoro wiátry vderzą/ á morze pocznie się od wáłow nádymáć/ wszyscy bieżą iáko ná gwałt/ rátá wszyscy wołáią zgodnym sercem: ták y ci ktorzy opuściwszy łodź Piotrá ś. puścili się ná wáły roznych heretyctw/ nie mász żadney przyiáźni miedzy nimi/ chybá ná ten czás gdy się obawiáią niebespieczeństwá iákiego od klątew/ abo od kościelney discypliny/ prędka ná ten czás nuedzy nimi konfederácya. BirkNiedz 256. ▲ w cel mierzyć »starać się osiągnąć jakiś skutek«: W tenze cel y Saydaczny, wktory mierzą naszy. PotWoj 143.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Powodzeniem ludzié spráwy miérzą/ nié mądrem baczęniem. KnAd 916. ● Chłopá korcem nié miérzą. KnAd 63.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: