ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
*SZEŚCIONIEDZIELNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy: lp D. m sześcioniedzielnego; B. m nżyw sześcioniedzielny; Ms. n sześcioniedzielnem; lm D. sześcioniedzielnych
Znaczenia:
»trwający sześć tygodni«: Gdyby zaś przez takowe pijaństwo opóźnienie drugim i żmuda roboty skarbowej, czyli to na dole, czyli u ładugi nad Wisłą, jakimkolwiek sposobem wynikać miała, tedy takowy pijanica na niedziel 6 od roboty kasowanym będzie i przez ten sześcioniedzielny czas żaden mu zarobek przy skarbie pozwolony być nie ma. InsGór 1743 147. Po przejściu zaś sześcioniedzielnego czasu, gdyby im jeszcze dłużej stać przyszło, tedy stróżom pieniądze 11 naznaczone septimanatim od skarbu wypłacone by im być powinny; InsGór 1743 161.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM