W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 07.05.2010
*UPRZEJMOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp D. uprzejmości; C. uprzejmości
Znaczenia:
»grzeczność«: Y ten list przytym: Ktory z uprzeymości Dlá rzetelnieyszey Oycom wiadomości Kalinski posłał, gdzie y swoie cheći Oswiadczał, chcąc miec dobro ich w pámięci. OblJasGór 109v.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: uprzejmość wasza »zwrot grzecznościowy stosowany przez króla wobec senatorów«: Do Uprzeymosci Waszey odSyłamy. Zalecaiąc go abys chciał iako Człowieka w Dziele Rycerskim toties [tylekroć] doswiadczonego y wteraznieyszych cięszkich okazyiach do nas się garnącego ochotą swoią Amplecti [objąć]. PasPam 151v. Wywiodł się że do Uprzeymosci Waszey prostą kierował drogę. PasPam 151v. Nąm [...] Iuz są wiadome y Iawne iego Actiones [czyny] [...] Więc expedit [wypada] że by to y insi wiedzieli iaką się nagradza wdzięcznoscią. Tym ktorzy są bonarum Partium [po słusznej stronie]. Dobrego zatym uprzeymosci waszey zyczemy od Pana Boga Zdrowia et felices successus [i powodzenia][...] Ian Kazimerz krol. PasPam 152. Ten ktorego wprzeszłych wszystkich okazyiach Wiadome są uprzeymosci Waszey znaczne odwagi y Męstwo. PasPam 152v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas