ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2022
WIERNIE, WIERNO przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: st. równy wiernie; ~ st. wyższy wierniej; najwierniej
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji...im [Elearom] wierno zasłużone żołdy, zaraz gotowym groszem według możności ubogiej ojczyzny, skoro z Wołoch wyszli, odliczono. DembPrzew 50. Czyli wy nie ták wiernie/ y nie ták prácowito miłey Oycżyznie służyćie/ iák wiernie y prácowito służyli Przodkowie wászy? SmotApol 124. Spráwiedliwość ku Bogu iest/ znáć Bogá/ miłowáć go/ czćić/ chwalić/ i czynić wolą Bożą według tego/ iáko należy/ to iest czynić wiernie/ záwsze/ wszędźie/ ták pilno i dożornie/ iákoby ná káżdey woli Bożey zbáwienie twoie należáło... DrużbDroga 175. Wierniej spokojny wczas chałupy strzeże, Prędzej na górne bije piorun wieże, Prędzej wiatr kruszy zawiłą dębinę Niż gibką trzcinę. MorszAUtwKuk 162. Co po tym by najdoskonalszemu i najbardziej akkredytowanemu ministrowi i jak najwierniej, jak najrozum niej, jak najusilniej co głosem ministrowskim doradzać, wysilać rozum dla wielkich ułatwienia trudności, kiedy jak na dłoni widzi, że to daremna fatyga, że nic z sejmu, zatym i z jego nie będzie rady. KonSSpos 172.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Związki frazeologiczne: wiernie nam miły »zwrot grzecznościowy używany przez króla«: Urodzonym y wiernie nąm miłym Panom Starostom Dzierzawcom [...] wiadomo czyniemy. PasPam 151. ◆ wiernie i uprzejmie miły »zwrot grzecznościowy używany przez króla«: [...] posyłamy do Woyska na Białey Rusi [...] Urodzonego nąm wiernie y uprzeymie miłego Iana Paska. PasPam 151.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK