W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2019
*UPRZEDZAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: im. wsp. uprzedzając
Znaczenia:
»prześcigać«: Tamci zas co do Mostu Uciekali ieszcze mizernieyszą ginęli Smier[cią] bo wowym Tumulcie u mostu sami się Zabiiali, ten tego ten tez tego uprzedzaiąc a ty [tu] z tyłu koszą. Strzelają po prostu zły strach. PasPam 266.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UPRZEDZAJĄCY
im. przym. czyn.
Formy: lm N. uprzedzającymi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCo inszy Heretycy pokazáć máiąc ná potwierdzenie wiáry swoiey? tylko vchwyćiwszy słowo iedno/ nie znośiwszy go z słowy vprzedzáiącymi y nástępuiącemi zle zrozumieli Pismo święte/ iáko tá proposycya: HOC EST CORPVS MEVM, powádáią że iest tákowey mocy, iáko y tá: Ego sum vitis vera: álbowiem iáko z tey propozyciey nie idźie/ áby Chrystus z nátury był prawdźiwą Máćicą/ ták też y tá nie idzie/ áby Chleb w Sákrámenćie był prawdźiwym Ciáłem iego. KorRoz 10.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas