W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2008
BAŁAMUCKO przysł.
Słowniki:
L (XVII), SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1644
Formy: bałamucko
Znaczenia:
»nieprawdziwie, fałszywie, myląco«: O Niewstydliwy Mimusie: Już ci y tá świętá tak dawno w Cerkwi Bożey záchowána/ o pożywaniu ostatkow Naświętszego S A K R A M E N T V, [...] záwádziłá Ceremonia/ dla tego że nie ná Prestole [...] ále ná Zertowniku/ ktory tákże bywa poświęcony/ iáko y Prestoł/ gdzie nie ták/ iáko ty báłámucko práwisz bez reuerentiey pożywány bywa/ ále z táką reuerentią z iáką y ná Prestole. MohLit 92-93.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM