W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.02.2019
CZERWIEC rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1571-1632
Formy: lp M. czerwiec; D. czerwca; Ms. czerwcu
Znaczenia:
»nazwa szóstego miesiąca w roku«: [Tytuł:] Roku tysiącznego sześćsetnego pierwszego, dnia 20 miesiąca czerwca w synodzie lubelskim ten dekret bracia ministrowie [...] do akt synodowych wprowadzają. AktaSyn IIII, 233. Akt rokoszowy z dnia 24 czerwca 1607 r. RokZebRem III. Czerwiéc miésiąc/ Iunius, Fest. à Iunone; à iunioribus, Quid alij à Iunio Bruto. [...] Kn 100. Dnia 15 Czerwcza Bractwo Swietego Antoniego w prowadzono do Kaplicze ktorą Nowo zmurowano z wielkim Applauzem. KomonDziej 199. W Czerwcu słońca od ziemi distancya iest większa, ktora się zowie Apogaeum. BystrzInfAstron L3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MM