W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 22.04.2013
BAŁAMUCTWO rzecz. n
Warianty fonetyczne: BAŁAMUCTWO, BAŁAMUSTWO
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. bałamuctwo // bałamustwo; D. bałamuctwa; N. bałamuctwem; Ms. bałamuctwie; ~ lm M. bałamuctwa; D. bałamuctw; B. bałamuctwa; N. bałamuctwy
Znaczenia:
»fałsz, krętactwo, oszustwo, zwodzenie kogo; rzecz błaha, niepoważna, wprowadzająca w błąd«: Nie zostáłoby czásu przypomináć zabobony ich w czárách y w wieżdżbiárstwách y caerimoniae przy vmárłych ábo-wiem gdyż władza Brámmánnow iest bárzo stára y nawyższa v tych tám [w Indiach] ludzi; tedy iest to ku wierze podobna iż námnożyli tych báłámuctw y plotek swych nád miárę. BotŁęczRel IV 138. Niechay swe czáry maią czarownicy [...] W te bałámuctwá my się nie wdawaymy. TasKochGoff 41. Matánina/ zámotánie. Tricż [...] mátániną się báwię. [...] vanus labor, sed vide Błazeństwo/ Báłámuctwo. Kn 393. Hegira – księga celniejszych bałamuctw jego [Mahometa]. TwarSLegK 165 marg. Chciał tego po mnie [pan Brzechwa] , abym ja Jasiowi tytułów mniej sam potrzebnych [...] przyczynił i żebym mu nie inaczej, jedno, Mości Panie, mówił. O toć by mnie nic, bym naprzód nie pomniał, że się takimi płonnymi bałamuctwy droga do dysolucyjej i kontempta starszych ściele. ŁugowPodr 138. Jest to większe nád insze báłámuctwo y zazdrość nieporownána/ frásowáć się że Zoná po twoiey śmierci będzie inszego á podobno lepszego gáchá miáłá. GorzWol 25. CAFFARDERIE [...] BAŁAMUCTWO w nabożeństwie zmyślonym. (Mot bas et injurieux) Słowo podłe y uraŹliwe. DanKolaDyk I, 244. Bałamustwo, niaiserie. KulUszDyk 4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bałamuctwa żydowskie: TALMUD Księga praw obyczaiow y bałamuctw żydowskich. DanKolaDyk II, 358.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz BAŁAMUTNIA, *BAŁANIECTWO.
Autorzy: DL, WM