W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2015
*PSUĆ, *PSOWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy: cz. ter. lp 3. os. psuje; ~ cz. prze. lp m 3. os. psował; lm mos 3. os. psowali; nmos 3. os. psowały; ~ tr. rozk. lp 2. os. psuj
Znaczenia:
»czynić co niezdatnym do użytku; niszczyć«:
Rekcja: co
Gęsi Dzikie włoczyły się całe lato Stadami wielkimi [...] zboza az oganiąno przed nimi bo ie bardzo psowały. PasPam 282-282v. ZaRok albo y prędzey nie Moda, Nietak zazywaią to psuy to przerabiay albo na tandetę day a insze sprawuy. PasPam 79v.
Przenośnie: Prosilismy ze by nas tak zastawił aże by nąm wiary niepsował. PasPam 246. ◼ Obadwa tedy psowali mi do owych konkurrencey fantazyią. PasPam 219v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Iéden buduié/ drugi psuié. KnAd 308.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas