W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018
UPATRYWAĆ, UPATROWAĆ czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1608
Formy: bezok. upatrywać; upatrować; ~ cz. prze. lp m 3. os. upatrował; ż 3. os. upatrowała; n 3. os. upatrowało; lm nmos 3. os. upatrowały; ~ im. wsp. upatrując
Znaczenia:
1. »wyczekując szukać czegoś«: Zlecamy tedy Ich MSciom PP. Posłom Fide Honore et Conscientia [wiarą, czcią i sumieniem] onych ze obliguiąc. A by upatruiąc bonum Patriae [dobro ojczyzny] to Traktowali. PasPam 219. Sama Panna ma niektore vitia [wady] [...] a tobie trzeba upatrywac ze by była z dobremi obyczaiemi. PasPam 220. Nie smiałęm się narazac [...] Tak tylko nawiassęm nadsłuchywałęm upatruiąc pogodnego czasu bo tak z Panami trzeba zawsze. PasPam 286.
2. »obserwując starać się zobaczyć«: Kazał [wódz] iednak upatrować Bander iakie są czy Szweckie czy iakie insze ktorych ieszcze zdaleka rozeznac trudno. PasPam 68.
3.przen. »dopatrywać się czegoś u kogoś«: Stanął tedy Marszłkięm Swiderski człowiek prosty y szczery to w nim Woysko upatrowało. PasPam 115v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Baczny swe afekty zawsze moderuje, I, coby z nich urosło, pierwej upatruje. VerdBłażSet 64. ● Mądry Medyk vpátruie, áby wątrobę chłodząc, nie záziębił żołądká. FredPrzysł C1v. ● Dálékie rzéczy vpátruiemy/ á bliskich nié widziemy. KnAd 141.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
UPATROWAN
im. przym. bier.
Formy: odmiana niezłożona lp M. m upatrowan
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiA czás łápánia práwy/ trzy dni przed pełnią w Márcu/ ábo od pierwszey kwadry do pełni/ vpátrowan być ma záwsze ku wieczorowi/ áby z nátkánym káłdunem dłużey mogł bez iedłá trwáć/ y w nocy spokoyniey stać. DorHip I Eiijv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas