ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2018
PODNIEŚĆ
Słowniki:
nie notują
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKrótkich Powieści KLEOMENES, gdy do niego przyjechali Posłowie Samiów/ i długą rzecz uczynili/ perswadując mu/ aby wojnę podniósł przeciw Polikratowi: taki im dał respons: Coście na początku Oracij swej mówili/ tego nie pamiętam: a co w pośrzodku rzeczy swojej przełożyliście/ tego nie rozumiem: a coście powiedzieli na końcu/ to mi się nie zda. BudnyBPow 138.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: podnieść lament nad kimś: Y podniosą nád tobą [Tyrem] láment/ Y rzeką do ciebie: Iákoś zginęło o miásto! BG Ez 26, 17. Synu człowieczy/ podnieś láment nád Krolem Tyrskim [...]. BG Ez 28, 12.
Związki frazeologiczne: broń podnieść przeciwko komu »powstać przeciw komu, zaatakować kogo zbrojnie«: Pánowie Dyssydenci [...] wászy brátrzykowie broń podnieśli przeciwko wiernym swoim pánom/ y tytuł rebelliey swoiey wymyślili/ y ná chorągwiách rospisali/ libertas conscientiae. BirkEgz 16. ◆ broń podnieść (na kogo) »powstać przeciw komu, zaatakować kogo zbrojnie«: Tylą Nieprzyiacielskiey krwie kurzące bronie Skorosmy, niespokoyne skrocili sąsiady Podniesmy na Turczyna: z ktorym dzis do zwady Pierwszy raz przychodziemy. PotWoj 81. Broń podniosł [naród korsykański] dla własnych praw y Wolności. MerkHist 10/715. ◆ podnieść serce w pychę:
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODNIESIONY
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPrzeto gdy powstanie korzeń Jessego/ aby panował w Narodach/ i gdy Chorągiew Krzyża świętego dla zbawienia ludzkiego będzie podniesiona/ na ten czasz Idumea, Moab, i Synowie Amorcyscy/ i wszytka szerokość Arabska podadzą ręce Apostołom/ i na miejscach bałwanów pogańskich/ Kościoły Chrystusowe budować będą. KorRoz 65.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK