W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.11.2019
PODPADAĆ czas. ndk
Słowniki:
Kn notują
SStp, SXVI, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: bezok. podpadać; ~ cz. prze. lm mos 1. os. podpadaliśmy; 3. os. podpadają; ~ im. wsp. podpadając
Znaczenia:
1. »napadać z zasadzki, znienacka (małym oddziałem), prowadzić walkę podjazdową; dopadać, podbiegać nagle«:
Rekcja: pod co
Lubosmy widzieli że nieponaszych Siłach ale przecię że się wolno y o niepodobne rzeczy pokusić probowalismy szczęscia podpadalismy często. PasPam 62v. Od tego tedy czasu kazał ich Woiewoda niewczasować podpadaiąc strzelaiąc wywabiaiąc ich od Wałow. PasPam 71v. Kazano tedy ochotnikięm podpadać pod ich szyki. PasPam 103v.
2. »podlegać czemu, być objętym przez co«:
Rekcja: pod co
Insi zas [...] Pod owę podpadac musieli paremiią. Qui facile credit facile decipitur. PasPam 148. Pod tęz amnestyią wiecznemi czasy pod padaią [osoby] ktoreby się kolwiek [z] Rzpty uciągliwie do kogo kolwiek udały. PasPam 212. Kto by zaś słyszał lub widział, albo jakąkolwiek o defektach i występkach dotąd opisanych powziął wiadomość, a tego dobrowolnie zamilczał i pp. oficyjalistom lub zwierzchności żupnej nie doniósł, tedy takowejże winie i karze, jako i sam delinquens, podpadać powinien będzie. InsGór 1743 156.
Związki frazeologiczne: podpadać censuram grubianitatis »zostać uznanym za grubianina«: Panie Bracie mąm li bytnoscią moią u ciebie U inszych podpadać Censuram Grubianitatis tak mowiąc iuz y u ciebie muszę nie być. PasPam 170.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: podpadać cenzurom, podpadać pod cenzurę »być krytycznie ocenianym«: Na czym zaległa eqvalitas, że Dwor same dobre y żadnym niepodpadaiące cenzurom ma intencye. KonSRoz 26. A iam zaś począł mowić, iak to ciężko iest poczciwemu człowiekowi przyiść na niewinną wexę y te krakania słuchać, a czasem, podobno etiam a bonis civibus vapulare, y niesłusznym podpadać cenzurom. KonSRoz 74. Inni záś pod tę powinni pod tę powinni podpádáć censurę: ad calamitata Nomen sat est esse hominem. DanOstSwada II, 6.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PODPADŁY
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPodpadáiący/ abo podpádły pod kogo/ ábo pod obronę/ opiékę czyię. Cliens alicuius, [...] Przyiaciel. Kn 743.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK