W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2016
WANCZOS rzecz. m
Warianty fonetyczne: WANCZOS, *WANCZOSZ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy: lp M. wanczos; B. uż. nżyw. wanczosz; ~ lm D. wanczosów
Etymologia: <niem. Wagenschoss>
Znaczenia:
»drewno częściowo obrobione; deski na klepkę«: [Gdańsk] leży podobno 5. mil od morzá y rzeki: iednák zá przekopániem rowu/ dogadza sobie y morzem y rzeką bárzo dobrze/ z tákim przybywániem bogátych kupcow/ iż tu skłádáią bogáctwá Hiszpáńskie y Portogálskie/ Fráncuskie/ Flánderskie/ y Angielskie/ á stámtąd nábieráią/ żytá/ pszenice/ woskow/ popiołow/ skor/ klepek/ konopi/ wanczosow/ bursztynu/ y inszych towárow/ ktorych Polska ma táki dostátek/ iż rzecz niepodobna ku wierzeniu. BotŁęczRel I 120. Moze bydz ze przed tym Słuzył komus za Szypra Pięnkę y Wanczosz do Rygi woził. PasPam 171v. Klepki z dębowego rznąć drzewa, która ma te w sobie gatunki, jako to wanczos i wasilka. RadziwHDiar 193.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas