W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2009
*INGREDIENCYJA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, SWil, SJP notują
SStp, Kn, T, L, SW nie notują
Formy: lp B. ingrediencyją; ~ lm M. ingrediencyje; D. ingrediencyj; B. ingrediencyje; N. ingrediencyjami
Etymologia: <z łac. ingrediens, -ntis 'wchodzący'>
Znaczenia:
»składnik, część składowa czego, zazwyczaj lekarstwa lub potrawy«: W Wodzie Lęckowesiey czterech ingredienciy doszedłem PetrJWod 10. Wtesz Wodę zRzepy Włozyc te Ingredientie Ruty garze Izopu garzc Szalwy garz[ć] Lucrety Suchy drobno pokraiawszy garzc Kopru. GrodzMisc 73a. Od powietrza, y ná wszelką tego bydłá niemoc, dla dziesięciorga sztuk, tym vczynic sposobem Ingredientią. HaurEk 28. Klisterámi według wzwysz pomięnionych ingredientiey, zgotowánemi pilnie ná tęn czás rátowác gdy nápádnie potrzebá. HaurEk 53. Lekárstwá pomienionemu bydłu zádawác záwczásu, poki ktore nie zdechnie zábiegáiąc, y ktore ktoremu iákie należą ingredyencye, według wzwyż pomienionych lekarstw opisania spráwowáć się. HaurEk 116. Czego nás oboygá uczy Apostoł/ do FDilippensow w te słowa pisząc. In omni oratione [et] obsuratione cum gratiarum actione, petitiones vestrae innotescant apud Deum. W ktorych słowach cztery pewne cząstki/ iáko ingrediencye iákie/ to iest Modlenie się/ Proźbę/ dziękczynienie/ y w tych wszystkich wszelką usilność wyraża y podáie. BujnDroga 193. Ten proch iest massa z saletry, siárki, y węgli zmięszana, pod pewną tych trzech ingredyencyi miarą ugranizowana. BystrzInfAstron O2. Oleum hyoerici compositum, to iest oleiek S. Jana z rożnemi ingredyencyami cudownie (że tak rzekę) leczy. BeimJelMed 127. Ingrediencye z ktorych wárzone bywáią [dekokty] są te: Salsa Parilla, Radices Chinae, Lignum Sanctum. CompMed 551. Niektorzy kłádą száfran do álembiká, z inszemi ingrdyencyámi, co zle czynią. CompMed 637. Ná zbytnie plucie [...] używáią Winá, inni Piwá zápráwnego rożnemi ingrediencyámi. VadeMed 225-226. Czapeczki z rożnych ingrediencyi z bawełną pomieszanych przeszywane do noszenia ná głowie. VadeMed 330.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK