W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018
ULICA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: ULICA, ULICZA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy: lp M. ulica; D. ulice; B. ulicę; Ms. ulicy; ~ lm Ms. ulicach
Znaczenia:
»droga między dwoma rzędami domów w mieście«: MIásto VENETIA Záłożone Roku po Národzeniu Páńskim 421. má w sobie Kośćiołow Fárnych 62. á Klasztorow 41. to iest 17. Męskich/ á[...] Białogłowskich/ ma ták wiele Kánałow iák wiele vlicz gdźie się znáyduie 800. Mostow procz tych ktore zá náznácznieysze máią. DelicWłos 2. Wchodzą w Miasto Niemasz zadney przeszkody. Iuzem w puł ulice az dopiro bierzy dwoch Towarzystwa. PasPam 167. Kazałęm owę ulicę wozami zatarassować tak iak szeroko woz pole woza [...] ze iuz y konny przeiechac niemogł. PasPam 168v. Popodpiiawszy daway ognia na Ulicach. Takes my całą noc przegaudowali. PasPam 169. Na naszę Chorągiew że się dostała ulica co Niebyło gdzie koni postawic [...] Prosilismy się u Woiewody zeby nąm pozwolił stac we wsi. PasPam 62v. Stanąłęm tedy W Ulicy Poznanskiey u Tkacza przypisnego [...] ow człowiek [...] wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznoscią. przyszedłęm ci był zas prędko ad perfectionem [do pełni] zdrowia. PasPam 78v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Broń mieyscem/ Rusnicá w lesie/ Kopija w polu/ Miecz ná vlicy/ Puginał w cieśni. Strászne są. ŻabPol B2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas