W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 31.10.2018
ULICA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: ULICA, ULICZA
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy: lp M. ulica; D. ulice; B. ulicę; Ms. ulicy; ~ lm Ms. ulicach
Znaczenia:
»droga między dwoma rzędami domów w mieście«: MIásto VENETIA Záłożone Roku po Národzeniu Páńskim 421. má w sobie Kośćiołow Fárnych 62. á Klasztorow 41. to iest 17. Męskich/ á[...] Białogłowskich/ ma ták wiele Kánałow iák wiele vlicz gdźie się znáyduie 800. Mostow procz tych ktore zá náznácznieysze máią. DelicWłos 2. Na naszę Chorągiew że się dostała ulica co Niebyło gdzie koni postawic [...] Prosilismy się u Woiewody zeby nąm pozwolił stac we wsi. PasPam 62v. Stanąłęm tedy W Ulicy Poznanskiey u Tkacza przypisnego [...] ow człowiek [...] wszystkie posługi z wielką odprawował wdzięcznoscią. przyszedłęm ci był zas prędko ad perfectionem [do pełni] zdrowia. PasPam 78v. Wchodzą w Miasto Niemasz zadney przeszkody. Iuzem w puł ulice az dopiro bierzy dwoch Towarzystwa. PasPam 167. Kazałęm owę ulicę wozami zatarassować tak iak szeroko woz pole woza [...] ze iuz y konny przeiechac niemogł. PasPam 168v. Popodpiiawszy daway ognia na Ulicach. Takes my całą noc przegaudowali. PasPam 169.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Broń mieyscem/ Rusnicá w lesie/ Kopija w polu/ Miecz ná vlicy/ Puginał w cieśni. Strászne są. ŻabPol B2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas